Sunday, 28 November 2010

Πάσες

Ήρτεν τζαι σε μέναν η πάσα της Postbabylon. Με τες πάσες γενικά εν τα πάω πολλά καλά. Στην μάππαν πάντα παίζω πορτάρης τζαι πρέπει να προειδοποιώ τους αμυντικούς να μεν μου πασάρουν πίσω την μάππαν διότι το πιθανόττερον εν ότι εννά κάμω ματσουτζιάν. Αλλά επειδή άμαν η μάππα έρτει πιόν εις τα πόθκια σου πρέπει να κάμεις κάτι, τζαι επειδή το "εν είμαι καλός σε κάτι" έννεν δικαιολογία, έγραψα τζ’εγώ τες σκέψεις μου στο θέμαν.

Να πω όμως ότι εννά παρεκκλίνω που το standard format σύφφωνα με το οποίο γράφεις τα πέντε θετικά τζαι πέντε αρνητικά του μπλόγκιγκ. Πρώτον επειδή εν μου πολλοαρέκσει να κάνω διαχωρισμούς. Αν έχω πέντε λόγους που με κάμνουν να μπλογκάρω τζαι αρέσκουν μου, για ακριβώς τους ίδιους λόγους θα εμπόρουν να μεν μπλογκάρω τζαι να μεν μου αρέσκουν. Δεύτερον, τζαι πιο σημαντικόν, θωρώντας μόνον το τι έγραψεν ο Μάριος τζαι η Postbabylon εσκέφτηκα ότι οι σκέψεις μου εν λλίον πολλά οι ίδιες τζαι εν έχω πολλά να προσθέσω. Που με φέρνει σε τζείνον που θέλω να πω.

Ότι το μπλόγκιγκ, όπως τζαι η κάθε μορφή επικοινωνίας τζαι συζήτησης, έσιει παραπάνω ουσίαν τζαι αξίαν άμαν έσιεις κάτι τζινούρκον να πεις τζαι να προσθέσεις, ή τουλάχιστον να δείξεις μιαν άλλην οπτικήν έστω τζαι αν λαλείς το ίδιον πράμαν που είπεν κάποιος άλλος.

Που για μέναν τούτον εν το δίκοπον μασιαίριν του μπλόγκινγκ. Πολλές φορές σκέφτουμαι να γράψω κάτι, αλλά μετά λαλώ "εν έσιει λόγον, είπεν το ο τάδε" ή "εν έχω κάτι ουσιαστικόν να πω πας το θέμαν". Μπλογκς πόλικα τζαι απόψεις παραπάνω. Που την άλλην πάλαι, το ότι βασανίζεις λλίον τον νουν σου για να πεις κάτι το ουσιαστικόν τζαι να δώκεις παραπάνω αξίαν σε τζείνον μάσιεσαι να φκάλεις που μέσα σου, εν πολλά πολύτιμον. Τζαι το ότι είπεν το τζαι κάποιος πριν που σέναν έσιει τζαι τζείνον την χάρην του. Γιατί όπως είπαν τζαι ούλλοι οι άλλοι, βρίσκεις ότι υπάρχουν τζαι άλλα πλάσματα που σκέφτουνται με τον ίδιον τρόπον.

Saturday, 27 November 2010

Το πορτοφόλιν

Μιάν πανέμορφην αννοιξιάτικην ημέραν του 2004 στην Κωνσταντινούπολην έχασα το πορτοφόλιν μου. Αχχώθηκα εγώ, ήταν τζαι η πρώτα φορά που το έχασα, οπότε έπιαννα τηλέφωνα καπάλιν να ακυρώσω κάρτες. Ευτυχώς ριάλλια πολλά εν είχα μέσα, τζαι είχα τζαι κάτι λίρες μέσα διότι μόλις εστράφηκα που την Κύπρον.

Μετά που θκυό μέρες επιάσαν με τηλέφωνον που το πανεπιστήμιον μου. Ερωτήσαν με αν έχασα το πορτοφόλιν μου, τζαι είπα τους ναι. Έπιασεν τους τηλέφωνον ένας μπακκάλλης λαλεί τζαι είπεν τους ότι άνοιξεν το πορτοφόλιν τζαι ήβρεν την κάρταν του πανεπιστημίου. Ερώτησα πού εν ο τούτος ο μπακκάλης, τζαι είπαν μου στο Φάτιχ. Ίνταλως θκιάλον λαλώ, καμία σχέση το Φάτιχ με τζιαμαί που ήμουν εγώ.

Τέλος πάντων, εδώκαν μου το τηλέφωνον του μπακκάλλη τζαι έπιασα τον να κανονίσω να βρεθούμεν. Επήρα του τζαι έναν πακκέττον ππακλαβάν να ευχαριστήσω το πλάσμαν. Μόλις επήα διά μου το πορτοφόλιν τζαι λαλεί μου: τσιέκκαρε ότι ούλλα τα πράματα σου τζαι τα λεφτά σου εν μέσα. Έννεν ανάγκη, άμαν έμπης εις τον κόπον να κάμεις τόσην φασαρίαν να με έβρεις εμπιστεύκουμαι σε. Όι όι λαλεί μου, επιμένω, εν θέλω παρεξηγήσεις. Καλάν, λαλώ του. Ήταν ούλλα μέσα.

Καλάν, ίνταλως εβρέθην στα σιέρκα σου το πορτοφόλιν; Εγώ εν εις το Ντολμάμπαχτζιέ που ήμουν. Ήβρεν το ένας ταξιτζής, λαλεί μου, έππεσεν σου μες το ταξίν. Έφερεν τον ποδά η κούρσα του, έξερεν με, τζαι εσταμάτησεν βιαστικός εις το μπακκάλικον τζαι άφηκεν μου το. Ήβρα την κάρταν του πανεπιστημίου τζαι έπιασα τηλέφωνον να σε έβρω.

Πόθεν είσαι; Που την Κύπρον, λαλώ του. Άτε ρε, ήμουν εις την Κύπρον έναν φεγγάριν. Πότε; Το '74. Έκαμνα την θητείαν μου τζαι επέψαν με τζεικάτω. Τζαι πού επολέμησες; Στην Αμμόχωστον. Ε, τζιαιμαί επολέμησεν τζαι ο τζιύρης μου, λαλώ του. Μπορεί τζαι να τον είσιες απέναντι σου.

Wednesday, 24 November 2010

Γνώση, κοινωνία, ιδεολογία

Είπα σας πιο παλιά ότι έσιει 10 χρόνια που είμαι μες τα πανεπιστήμια της Αγγλίας. Μες τούτον ούλλον τον τζαιρόν επαρακολούθησα έναν εθνικόν σύστημαν ανώτατης εκπαίδευσης να πηαίννει κατα θκιαόλου τζαι μιαν κοινωνίαν να αλλάσσει πολλά βαθκειά. Άμαν κάποιος μου λαλεί ότι θέλει νάρτει στην Αγγλίαν να σπουδάσει, λαλώ του να μεν έρτει.

Ως πριν λλίες εφτομάες εν μεν επολλοέκοφτεν που έφευκα που την Αγγλίαν. Όι γιατί εμίσησά την ή γιατί έχω πρόβλημαν με τον λαόν, αλλά διότι ένωθα ότι η χώρα τούτη εν έσιει τίποτε πκιόν να μου δώκει.

Το πανεπιστήμιον για μέναν εν χώρος παραγωγής γνώσης. Που τα παλιά τα χρόνια όποιος είσιεν ριάλλια τζαι έθελεν να μάθει για κάτιτίς, επένδυεν στην γνώσην, που τα μαθηματικά, την αστρονομία, τη φυσική, τζαι την ιστορία, ως τες γλώσσες, τους πολιτισμούς, τζαι ό,τι άλλον φανταστείς. Εθέλαν να μάθουν οι βασιλιάδες της Ευρώπης για περιοχές που εθέλαν να καταχτήσουν; Επιερώνναν χαρτογράφους, γεωλόγους, αρχαιολόγους, εξερευνητές (οι πρώιμοι αθρωπολόγοι), γλωσσολόγους κτλ, τζαι επαράγαν τους τη γνώσην που εθέλαν. Τες παραπάνω φορές τούτη ήταν γνώση όπως την εθέλαν τζαι όπως τους εβόλευκεν, αλλά τούτη εν άλλη ιστορία. Κλασσικόν παράδειγμαν ο Ναπολέοντας άμαν επήεν να παίξει το κοπέλλιν στην Αίγυπτον τζαι οι στρατιές επιστημόνων που επήρεν μαζίν του.

Η ουσία εν ότι άμαν μια κυβέρνηση παραιτηθεί που τη διαδικασίαν αναζήτησης γνώσης, παραιτείται τζαι που οποιαδήποτε φιλοδοξίαν για εξέλιξην. Τζαι επειδή η ιδεολογική ατζέντα που έσιει η παρούσα κυβέρνηση της Αγγλίαν εν ιφτάννει πέρα που τη μούττην της, η χώρα εν έσιει πολλές προοπτικές για το μέλλον.

Όπως είπεν όμως τζαι ο Μάριος, ο κόσμος πκιόν εξύπνησεν, τζαι τα βάσανα της κυβέρνησης που τες κοινωνικές αναταραχές εν πίσω κόμα. Ο κύκλος της απάθειας τζαι του ωχαδερφισμού που εξεκίνησεν στα μουλωχτά επί Θάτσιερ τζαι ουσιαστικά ερίζωσεν επί Μπλερ πάει να κλείσει. Οι φοιτητές κάμνουν τα λιλλίτσια όπου βρεθούν, τζαι ασχέτως αν συφφωνεί ή αν διαφωνεί κάποιος με τη βία (εγώ προσωπικά διαφωνώ), οι βίαιες διαμαρτυρίες εν το μεγαλλύτερον σημάδιν ότι έναν σύστημαν πλέον εν ιμπορεί να αναπαραχθεί, τζαι η βία εκφράζει την απελπισίαν του κόσμου. Άσχετα με το τι πιστεύκει ο παραπάνω κόσμος, οι Εγγλέζοι έχουν μεγάλην ιστορίαν κοινωνικών αναταραχών, απεργιών τζαι αντίδρασης - αναφέρνω ενδεικτικά το Winter of Discontent τζαι τες φασαρίες του Poll Tax. Τζαι λυπούμαι που φεύκω σε φάσην κοινωνικών ζυμώσεων που εννά σημαδέψουν τούντην χώραν.

Υ.Γ. Τζαι καμαρώννω τζαι τα κοπέλλια μας που ήταν που τους πρώτους.

Υ.Γ.2 Η Κυβέρνηση λαλεί ότι επένδυσεν κάμποσα ριάλλια σε νέα συστήματα ελέγχου τζαι παρακολούθησης διαδηλωτών τα οποία εννα χρησιμοποιήσει εναντίον των φοιτητών. Πόσα εκόψαμεν που την εκπαίδευσην τζαι πού επήασιν είπαμεν;

Y.Γ.3 Δέτε τζαι τι έγραψεν ο παρέας μου ο Claudio με τον οποίον εφάαμεν ώρες τζαι ώρες να συζητούμεν τούντα θέματα πριν κάμποσα χρόνια. Εν μια πολλά ωραία κριτική της δικής μας γενιάς φοιτητών.

UPDATE: Τζαι για να μεν ιξιχαννούμαστιν, έναν νέον μέτρον άμπα τζαι γελάσει μας κανένας pleb τζαι μπει μες τα πανεπιστήμια (μας)

Tuesday, 16 November 2010

Συνάω σκέψεις

Έσιει μέρες που παρακολουθώ τες αντιδράσεις της μπλογκόσφαιρας στες ιστορίες που εγινήκαν εις την Σκάλαν. Προς το παρόν, το μόνον που έχω να πω εν ότι η αθρώπινη ιστορία εν ιστορία μετανάστευσης, μετακίνησης πληθυσμών, τζαι προσμίξεων. Τζαι έσιει λόγον για τούτον. Ό,τι εν ομοιογενές τζαι ομογενοποιημένον νομοτελειακά γινίσκεται βαρετόν, μονότονον, τζαι άνοστον. Τούτον πάει που την γλώσσαν ως την κουλτούραν, που το φαΐν ως την μουσικήν, τζαι που τα γονίδια ως την εξέλιξην. Όσοι θέλουν εθνικά καθαρές κοινωνίες, ας μείνουν μόνοι τους σε έναν νησίν να γαμιούνται μεταξύν τους. Μετά που εκατόν χρόνια ξαναμιλούμεν.Sunday, 7 November 2010

Η αθρώπινη φύση

Ήρτα να δω τον κουμπάρον μου τον Μάριον, την γεναίκαν του, τζαι την κόρην τους πον 2 χρονών τζαι 5 μηνών. Έχω την εντύπωσην ότι ώρες ώρες παρατηρώντας τα μωρά μαθαίνεις κάμποσα για την αθρώπινην φύσην.

Ήταν να πάμεν εις το πάρκον δαμαί δίπλα, εγώ, ο Μάριος τζαι το μωρόν, τζαι ήταν να έρτουν μαζίν μας ο γείτος του Μάριου με την κόρην του πον λλίον πολλά στην ίδιαν ηλικία. Στο πήαιννε τα μωρά ήταν μες το νάζιν τζαι την χαράν. Εβαστούσαν σιερούθκια, εγελούσαν, ετζιυλλιούνταν μες τα φύλλα, επαίζασιν με μιαν μάππαν που εφέραμεν μαζίν μας που έσσω, γεννικά πολύν παναΰριν. Το πάρκον εν πας σ'έναν ύψωμαν, οπότε έπρεπεν να ξεβούμεν τον ανήφορον τζαι ύστερα να κατεβούμεν. Ως τότε ούλλα καλά. Τα μωρά εσυνεχίζαν να παίζουν μεταξύν τους, επήαμεν τζαι στες σούσες. Ακόμα τζαι τα λεχούθκια της γειτονιάς που εκουρουπεθκιάζαν τζαιμαί που ήταν οι σούσες εφύαν διακριτικά μόλις είδασιν τα μωρά. Ο Μάριος εθώρεν τα μωρά να βαστούσιν σιέρκα, να παίζουν, τζαι έφκαλλεν τα φωτογραφίες.

Στην πολλήν την ώραν είπαμεν να στραφούμεν έσσω. Τα μωρά ήταν πιον ποσταμένα που το βούρα βούρα, τζαι στα μέσα της ανηφόρας η κόρη του γείτου πιάννει την μάππαν τζαι ανακοινώνει μας: "Mine!" All hell broke loose. Τούτον ήταν. Η κόρη του Μάριου αντιδρά τζαι λαλεί "No, mine!" Κλάμαν, φωνές, κακόν. Τατσιλλίκκιν του άλλου κόσμου. Ούτε πως πριν μιαν ώραν επαίζασιν μια χαρά, τζαι άμαν οι τζιυρούες ελαλουσαν "share" τα μωρά απλώνναν τα σιερούθκια τους τζαι εμοιράζουνταν μεταξύν τους το παιχνίδιν που είχαν. Τελικά ο γείτος έπιαεν τη μάππαν τζαι έβαλεν την μες την τσένταν του για να μεν έχουμεν τράβαλλα.

Συμπέρασμαν: Άμαν τα μωρά εποσταθήκαν τζαι ιδιοτροπέψαν ανακαλύψαν την έννοια της ιδιοκτησίας, τζαι επήαν περίπατον ούλλες οι ευγένειες τζαι καλωσύνες. Όπως είπεν τζαι ο Μάριος, όσον είχαν κοινόν συφφέρον να παν να παίξουν ήταν ούλλα μέλιν-γάλαν. Μόλις ιδιοτροπέψαν ετραβηχτήκαν στον εαυτόν τους τζαι αρκέψαν να διεκδικούν πράματα για λλόου τους.

O Rousseau είπεν ότι σε κάποιαν πρώιμην φάσην της αθρώπινης ιστορίας, ο πρώτος που εττέλιασεν έναν χωράφιν τζαι είπεν "τούτον εν δικόν μου" εδημιούργησεν την ιδιοκτησίαν. Εξίασεν να πει ότι πρέπει να ιδιοτρόπεψεν πρώτα.

Wednesday, 3 November 2010

Τζείντο σάζιν...

...όποτε το ακούω σηκώννεται η τρίχα μουbtw όποιος έσιει Spotify ή κάποιον άλλον πρόγραμμαν για streaming music ας τους γυρέψει, τα κοπέλλια εν πολλά δυνατά. Όποιος ζιει στην Σουηδίαν, Νορβηγίαν, Φιλλανδίαν, Αγγλίαν, Γαλλίαν, Ισπανίαν, για Ολλανδίαν μπόρει να χρησιμοποιά το Spotify μούχτης. Οπότε αμμέν το ξέρετε, κατεβάστε το. Έσιει πολλύν πράμαν μέσα.