Wednesday, 31 August 2011

Ο αγώνας αγώνας, αλλά οι επενδύσεις επενδύσεις.

Ζητούνται προσφοραί εκ μέρους της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου δια την ανοικοδόμησιν 42 καταστημάτων και λοιπών, ιδιοκτησίας της Εκκλησίας Παναγίας Παλλουριωτίσσης, συμφώνως προς τα σχέδια και τους τεχνικούς όρους, άτινα δύνανται να ζητηθούν από το Τεχνικόν Γραφείον του κ. ΚΩΣΤΑ ΠΑΥΛΟΥ, οδός Ελευθερίας αρ. 9, εν Λευκωσία.

Αι προσφοραί να παραδίδωνται προσωπικώς εις τον Θεοφιλέστατον Χωρεπίσκοπον Σαλαμίνος, κ. Γεννάδιον, εις την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν, μέχρι της 14ης Φεβρουαρίου 1959 και ώραν 12 μεσ.

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή δεν είναι υπόχρεος να δεχθή οιανδήποτε προσφοράν.

Αξιόχρεος εγγυητής απαραίτητος.


Οι αιτήσεις στον Θεοφιλέστατον, που εν έσιει τίποτε καλλύτερον να κάμνει του Αγίου Βαλεττίνου. Τζιαι ο εγγυητής ναν αξιόχρεος.

Friday, 12 August 2011

Άλλες οικονομικές λογικές

Ήρτα διακοπές στην Τουρκία. Που την μιαν, έσιει τρία χρόνια να πάω ποτζιεί, τζιαι επεθύμησα την πολλά. Που την άλλην, μπορεί να έσιει τζιαι παραπάνω χρόνια που τότε που επήα διακοπές άνεννοιας, δηλαδή να μεν έχω κάτι να με τσιλλά ότι πρέπει να το κάμω μόλις ιστραφώ (πιο συγκεκριμένα, να γράψω έναν κείμενον 100,000 λέξεων). Να πάω να πνάσω τζιαι να μεν έχω τίποτε να με αγχώννει για μετά σιόρ. Με τούντους θκυό συνδυασμούς του χώρου τζιαι του χρόνου, ήρτα δαμαί με καμπόσην όρεξην για παρατήρησην.

Οι μετακινήσεις μου γινίσκουνται με το λεωφορείον. Όποιος εταξίδεψεν στην Τουρκίαν με λεωφορείο ξέρει πολλά καλά ότι εν μια μοναδική, ίσως ανεπανάληπτη, εμπειρία. Η εξυπηρέτηση του πελάτη τζιαι το προσωπικόν του λεωφορείου εν σε άλλον επίπεδον. Τωρά που το σκέφτουμαι, έσιει αεροπορικές εταιρίες που θα εθέλαν πολλά να έχουν έτσι επίπεδον εξυπηρέτησης για τους πελάτες τους - τζιαι εν μιλώ για Ryanair τζιαι Easyjet.

Εκτός που τον οδηγόν, πας το λεωφορείον έσιει αλλό θκυό που δουλεύκουσιν. Ο ένας φορεί άσπρον πουκαμισούδιν με μαύρον παπιγιόν, τζιαι ο ρόλος του είναι να παίζει το καμαρότον. Έσιει στυλ τσιρακκιού, συμπεριφέρεται ως τέθκοιον, τζιαι φαίνεται καλόν παιδάκιν. Πολλά ευγενικός τζιαι εξυπηρετικός. Έρκεται κάθε λλίον τζιαι διά σου τσάιν, νερόν, χυμόν, αναψυχτικά, κράκερς, τσίπς, κτλ. Όύλλα μούχτιν ζίχτιν.

Ο άλλος παίζει το πιο κουλ. Η στολή του εν γαλάζιον πουκάμισον με μπλε γραβάταν. Κόφκει καμιάν κουβένταν του οδηγού, κάμνει τον συνοδηγόν, παίζει το μάστρον τζιαι τον επιστάτην. Μπορεί να κολλήσει τζιαι καμιάς κορούς, τζιαι άμα λάχει βοηθά τζιαι το τσιράκκιν.

Πέρα που τα μούχτιν φαγιά τζιαι ποτά, ο κάθε επιβάτης έσιει τηλεορασούδαν ομπρός του όπως το αεροπλάνον. Επιπλέον, έσιει τζιαι μούχτιν wi-fi. Τζιαι τούτα ούλλα σε μιάν πολλά συφφέρουσαν τιμήν. Π.χ. έναν ταξίδιν που τη Σμύρνην στο Αϊβαλίν που εν 2.5 ώρες εκόστισέν μου περίπου 7 ευρώ μόνον να πάω. Τόσα θέλει ο Καπνός να σε πάρει σε μισήν ώραν που τη Λευκωσία στο αεροδρόμιον.

Να μεν τα πολυλοώ, σε οποιανδήποτε άλλην "ανεπτυγμένην καπιταλιστικήν" οικονομίαν, ο κάθε κεντικελένης σύμβουλος επιχειρήσεων που θα εθώρεν τζιαι θα ανέλυεν τούντο φαινόμενον θα το απαξίωννεν τζιαι θα το περιγελούσεν λαλώντας ότι εν "ανορθολογιστικόν", ότι "έσιει πολύν κόστος", τζιαι ότι "εργοδοτεί πολύν κόσμον, κάτι που δημιουργεί πολλά έξοδα χωρίς λόγον".

Ξιχάννει όμως κάποια πράματα, ή μάλλον αγνοεί τα διότι εν ιμπορεί να σκεφτεί έξω που τα στενά όρια του κουθκιού μέσα στο οποίον εμπήχτηκεν ο νους του όταν ήταν στο Business School. Πρώτα απ'όλα, με 70 εκατομμύρια καταναλωτές, έσιεις πολλά πράματα να πουλήσεις τζιαι πολλές ανάγκες να ικανοποιήσεις. Τζιαι όποιος μου πει ότι τούντο σύστημαν εν ανορθολογιστικόν, να του θθυμήσω ότι μιλούμεν για την έκτην πιο μεγάλην οικονομίαν του πλανήτη. Όπως ελάλεν τζιαι ο Μπροντέλ για την Οθωμανικήν αυτοκρατορίαν, τούτη εν μια παγκόσμια οικονομία που μόνη της.

Δεύτερον, τζιαι πιο σημαντικόν, άχρηστες θέσεις εργασίας - όσον τούτες παράγουν - εν υπάρχουν. Τον τζιαιρόν του Ρουσβελτ τζιαι του New Deal είσιεν κόσμον που επιερώννετουν για να αννοίει λάκκους τζιαι να τους κλείει - οτιδήποτε για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, ειδικά άμαν έσιεις ψηλήν ανεργίαν. Σκεπτόμενοι έξω που στενά οικονομικά κριτήρια, το να διάς του κόσμου δουλειές έσιει τζιαι άλλες κοινωνικές διαστάσεις.

Πέρα που την εικόναν που θέλει να περνά ο Ερντογάν, ότι δηλαδή η Τουρκία εν μια καθόλα πετυχημένη "ανεπτυγμένη" νεοφιλελεύθερη καπιταλιστική οικονομία, έσιει ακόμα πολλές δομές "παραδοσιακής" κοινωνικής αλληλευγγύης, συναίνεσηςμ οικογενειακών δικτύων, τζιαι δημιουργίας θέσεων εργασίας που ππέφτουν έξω που το "καθαρόν" νεοφιλεύθερον μοντέλλον. Για να το πω πιο απλά, τζιαι έχοντας πλήρην συναίσθησην των αντιφάσεων, εντάσεων, τζιαι δομών εκμετάλλευσης που υπάρχουν τζιαμαί (δέτε ποδά για μιαν κριτικήν ανάλυσην του Τούρτζικου οικονομικού συστήματος), ίσως η επιτυχία της Τούρτζικης οικονομίας είναι το ότι πετάσσει αρκετά ψίχουλλα για να μεν έρτουν ούλλα πούκουππα.

Tuesday, 9 August 2011

Έτα ούλλα τζιαμαί

In one NBC report, a young man in Tottenham was asked if rioting really achieved anything:
"Yes," said the young man. "You wouldn't be talking to me now if we didn't riot, would you?"
"Two months ago we marched to Scotland Yard, more than 2,000 of us, all blacks, and it was peaceful and calm and you know what? Not a word in the press. Last night a bit of rioting and looting and look around you."


Που την Penny Red


Γινίσκεται χαμός εις την Αγγλίαν. Surprise surprise. Δέτε δαμαιδαμαίδαμαι, τζιαι δαμαί. Εν πολλά περίεργον το συναίσθημαν να θωρώ φωτογραφίες μες τες εφημερίδες τζιαι ταινιούδες που το you tube με εικόνες που τα επεισόδια τα οποία εγινήκαν τάγκα μες τες γειτονιές μου. Αναγνωρίζω καταστήματα, σπίθκια τζιαι δρόμους. Διερωτούμαι τί θα έκαμνα τζιαι πώς θα ένιωθα αν ήμουν τζιαμαί.

Έγραψα παλιά για διαφορετικές εκφάνσεις του ιδίου προβλήματος, που ήταν αποτέλεσμαν του ιδεολογικού, κοινωνικού, τζιαι οικονομικού πρότζιεκτ των Συντηρητικών (με την συνεργασίαν των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, για να μεν ιξιχαννούμαστιν) δαμαί τζιαι δαμαί. Με θκυό κουβέντες, this was a disaster waiting to happen, τζιαι για να είμαι ειλικρινής, εγίνην πολλά πιο πριν από ότι εκαρτέρουν.

Άμαν έναν σύστημαν καταρρέει γεννά πολλήν βίαν. Τζιαι όση ήταν η βία που έφκαλλεν τούντο σύστημαν υπόγεια, καθημερινά, τζιαι για δεκαετίες, αλλό τόση τζιαι μαζεμένη εννάν η βία της εξέγερσης - της εξέγερσης που εννά τα πάρει τζιαι να τα σηκώσει ούλλα. Τζιαι τζείνοι που εξεγείρουνται τζιαι σπάζουν τα εν ζητούν απλά μιαν εκτόνωσην (έστω τζιαι αν τούτον κάμνουν εν μέρει, νιώθωντας ότι τωρά εν το γυρίν τους), αλλά για να φωνάξουν ότι εν τόσον απελπισμένοι, τόσον αποξενωμένοι, τζιαι τόσον περιθωριοποιημένοι, που η μόνη φωνή που μπορούν να φκάλουν εν ο ήχος του γυαλιού που σπάζει τζιαι της φωθκιάς που κρούζει.

Τζιαι μετά, άτε να επικοινωνήσεις. Ας όψονται τζείνοι που εφέρασιν τα πράματα τζιαμαί, τζιαι εροκανίζασιν σιγά σιγά τες φωνητικές χορδές των ενοχλητικών πληβείων.

Λαλείς ο κύκλος που άννοιξεν τον τζιαιρόν της Θάτσιερ να κλείει;