Thursday, 9 December 2010

Άμαν ο τύπος του Human Resources νομίζει πως εν επιστάτης εργοστασίου του 19ου αιώνα

Η Αγγλία βράζει λόγω των φοιτητικών αντιδράσεων για τα σχέδια της κυβέρνησης να σταματήσει να διά ριάλλια για τα πανεπιστήμια τζαι να μετακυλήσει το κόστος στους φοιτητές τριπλασιάζοντας τα δίδακτρα. Οι αντιδράσεις καμπόσες, τζαι σήμερα εννα πάρει απόφασην η Βουλή των Κοινών (για να μεν ιξιχάννουμεν ότι Βουλή των Κοινοτήτων εν λάθος μετάφραση του House of Commons, προφανώς που κάποιον Αγγλολάγνον που εσκέφτην ότι εν αντροπή να το μεταφράσει όπως ένει).

Έσιει τωρά 2 εφτομάδες που έσιει κατάληψην στο πανεπιστήμιον μου. Για να μεν επηρεαστούν τα μαθήματα, οι φοιτητές εκάμαν κατάληψην σε χώρον ο οποίος εν χρησιμοποιείται για διδασκαλίαν. Παρά το ότι η Διεύθυνση απείλησεν ότι εννά τους φύουν με τη βία τζαι επιάσαν τζαι δικαστικόν διάταγμαν, η κατάληψη εν τζιαμαί κόμα. Προφανώς εν έχουν το θάρρος να εφαρμόσουν το διάταγμαν διότι ξέρουν ίντα μποννα γινεί.

Μες τούντο παναύριν ούλλον, το διδαχτικόν προσωπικόν έδειξεν την αλληλεγγύην του με διάφορους τρόπους. Που το να συμμετάσχουν στην κατάληψην, να πηαίννουν να κάμνουν παρέαν, τζαι ακόμα τζαι ακόμα τζαι να διοργανώνουν διαλέξεις στον κατειλημμένον χώρον. Προφανώς εφάαν που πάνω τους τούτοι της Διοίκησης, διότι νώθουν ότι οι διδάσκοντες εσιέσαν τους πατόκορφα συμπαραστεκόμενοι στους φοιτητές.

Οπότε εβάλαν το τσιράκκιν τους να βάλει τα πράματα σε τάξην. Ο διευθυντής του Human Resources έστειλεν έναν email σε ούλλον το διδακτικόν προσωπικόν για δείξει πόσον ασπόνδυλον φερέφωνον ένει. Βασικά είπεν ότι όσοι διδάσκοντες μπουν στον κατειλημμένο χώρο, ή συμμετάσχουν στην κατάληψην εννά έχουν "επιπτώσεις", διότι δείχνουν ασέβειαν στην απόφασην του δικαστηρίου. Το ότι το πανεπιστήμιο εν τολμά να εφαρμόσει την απόφασην έννεν ασέβεια...

Εν είσιεν βέβαια τα κκότσια να μας πει τζαι τι επιπτώσεις εν τούτες διότι ενόμισεν πως άμαν απειλήσει ότι εννα κάμει τέττε ούλλοι εννα κάτσουν φρόνιμοι στον τόπον τους. Μέσα σε έναν λεπτόν ήρτεν η πρώτη απάντηση που μιαν καθηγήτριαν: "Δηλαδής εσού τωρά απειλάς μας;" Άλλοι εγράφαν του τες ώρες τζαι τες μέρες ποννάν τζιαμαί, τζαι με λλία λόγια ότι τέθκοια αρρώματα εν περνούν. Αλλά άμαν οι μαστόροι του εδώκαν του να καταλάβει ότι εν επιστάτης σε εργοστάσιον του 19ου αιώνα (πληρώνοντας μισθούς της εποχής) τζαι ότι μπόρει να μεταχειρίζεται τους εργαζόμενους ανάλογα, τόσος εν ο νους του τζαι ενόμισεν ότι έτσι ένει.

UPDATE: Ο νόμος επέρασεν. Goodnight and good luck.

Sunday, 28 November 2010

Πάσες

Ήρτεν τζαι σε μέναν η πάσα της Postbabylon. Με τες πάσες γενικά εν τα πάω πολλά καλά. Στην μάππαν πάντα παίζω πορτάρης τζαι πρέπει να προειδοποιώ τους αμυντικούς να μεν μου πασάρουν πίσω την μάππαν διότι το πιθανόττερον εν ότι εννά κάμω ματσουτζιάν. Αλλά επειδή άμαν η μάππα έρτει πιόν εις τα πόθκια σου πρέπει να κάμεις κάτι, τζαι επειδή το "εν είμαι καλός σε κάτι" έννεν δικαιολογία, έγραψα τζ’εγώ τες σκέψεις μου στο θέμαν.

Να πω όμως ότι εννά παρεκκλίνω που το standard format σύφφωνα με το οποίο γράφεις τα πέντε θετικά τζαι πέντε αρνητικά του μπλόγκιγκ. Πρώτον επειδή εν μου πολλοαρέκσει να κάνω διαχωρισμούς. Αν έχω πέντε λόγους που με κάμνουν να μπλογκάρω τζαι αρέσκουν μου, για ακριβώς τους ίδιους λόγους θα εμπόρουν να μεν μπλογκάρω τζαι να μεν μου αρέσκουν. Δεύτερον, τζαι πιο σημαντικόν, θωρώντας μόνον το τι έγραψεν ο Μάριος τζαι η Postbabylon εσκέφτηκα ότι οι σκέψεις μου εν λλίον πολλά οι ίδιες τζαι εν έχω πολλά να προσθέσω. Που με φέρνει σε τζείνον που θέλω να πω.

Ότι το μπλόγκιγκ, όπως τζαι η κάθε μορφή επικοινωνίας τζαι συζήτησης, έσιει παραπάνω ουσίαν τζαι αξίαν άμαν έσιεις κάτι τζινούρκον να πεις τζαι να προσθέσεις, ή τουλάχιστον να δείξεις μιαν άλλην οπτικήν έστω τζαι αν λαλείς το ίδιον πράμαν που είπεν κάποιος άλλος.

Που για μέναν τούτον εν το δίκοπον μασιαίριν του μπλόγκινγκ. Πολλές φορές σκέφτουμαι να γράψω κάτι, αλλά μετά λαλώ "εν έσιει λόγον, είπεν το ο τάδε" ή "εν έχω κάτι ουσιαστικόν να πω πας το θέμαν". Μπλογκς πόλικα τζαι απόψεις παραπάνω. Που την άλλην πάλαι, το ότι βασανίζεις λλίον τον νουν σου για να πεις κάτι το ουσιαστικόν τζαι να δώκεις παραπάνω αξίαν σε τζείνον μάσιεσαι να φκάλεις που μέσα σου, εν πολλά πολύτιμον. Τζαι το ότι είπεν το τζαι κάποιος πριν που σέναν έσιει τζαι τζείνον την χάρην του. Γιατί όπως είπαν τζαι ούλλοι οι άλλοι, βρίσκεις ότι υπάρχουν τζαι άλλα πλάσματα που σκέφτουνται με τον ίδιον τρόπον.

Saturday, 27 November 2010

Το πορτοφόλιν

Μιάν πανέμορφην αννοιξιάτικην ημέραν του 2004 στην Κωνσταντινούπολην έχασα το πορτοφόλιν μου. Αχχώθηκα εγώ, ήταν τζαι η πρώτα φορά που το έχασα, οπότε έπιαννα τηλέφωνα καπάλιν να ακυρώσω κάρτες. Ευτυχώς ριάλλια πολλά εν είχα μέσα, τζαι είχα τζαι κάτι λίρες μέσα διότι μόλις εστράφηκα που την Κύπρον.

Μετά που θκυό μέρες επιάσαν με τηλέφωνον που το πανεπιστήμιον μου. Ερωτήσαν με αν έχασα το πορτοφόλιν μου, τζαι είπα τους ναι. Έπιασεν τους τηλέφωνον ένας μπακκάλλης λαλεί τζαι είπεν τους ότι άνοιξεν το πορτοφόλιν τζαι ήβρεν την κάρταν του πανεπιστημίου. Ερώτησα πού εν ο τούτος ο μπακκάλης, τζαι είπαν μου στο Φάτιχ. Ίνταλως θκιάλον λαλώ, καμία σχέση το Φάτιχ με τζιαμαί που ήμουν εγώ.

Τέλος πάντων, εδώκαν μου το τηλέφωνον του μπακκάλλη τζαι έπιασα τον να κανονίσω να βρεθούμεν. Επήρα του τζαι έναν πακκέττον ππακλαβάν να ευχαριστήσω το πλάσμαν. Μόλις επήα διά μου το πορτοφόλιν τζαι λαλεί μου: τσιέκκαρε ότι ούλλα τα πράματα σου τζαι τα λεφτά σου εν μέσα. Έννεν ανάγκη, άμαν έμπης εις τον κόπον να κάμεις τόσην φασαρίαν να με έβρεις εμπιστεύκουμαι σε. Όι όι λαλεί μου, επιμένω, εν θέλω παρεξηγήσεις. Καλάν, λαλώ του. Ήταν ούλλα μέσα.

Καλάν, ίνταλως εβρέθην στα σιέρκα σου το πορτοφόλιν; Εγώ εν εις το Ντολμάμπαχτζιέ που ήμουν. Ήβρεν το ένας ταξιτζής, λαλεί μου, έππεσεν σου μες το ταξίν. Έφερεν τον ποδά η κούρσα του, έξερεν με, τζαι εσταμάτησεν βιαστικός εις το μπακκάλικον τζαι άφηκεν μου το. Ήβρα την κάρταν του πανεπιστημίου τζαι έπιασα τηλέφωνον να σε έβρω.

Πόθεν είσαι; Που την Κύπρον, λαλώ του. Άτε ρε, ήμουν εις την Κύπρον έναν φεγγάριν. Πότε; Το '74. Έκαμνα την θητείαν μου τζαι επέψαν με τζεικάτω. Τζαι πού επολέμησες; Στην Αμμόχωστον. Ε, τζιαιμαί επολέμησεν τζαι ο τζιύρης μου, λαλώ του. Μπορεί τζαι να τον είσιες απέναντι σου.

Wednesday, 24 November 2010

Γνώση, κοινωνία, ιδεολογία

Είπα σας πιο παλιά ότι έσιει 10 χρόνια που είμαι μες τα πανεπιστήμια της Αγγλίας. Μες τούτον ούλλον τον τζαιρόν επαρακολούθησα έναν εθνικόν σύστημαν ανώτατης εκπαίδευσης να πηαίννει κατα θκιαόλου τζαι μιαν κοινωνίαν να αλλάσσει πολλά βαθκειά. Άμαν κάποιος μου λαλεί ότι θέλει νάρτει στην Αγγλίαν να σπουδάσει, λαλώ του να μεν έρτει.

Ως πριν λλίες εφτομάες εν μεν επολλοέκοφτεν που έφευκα που την Αγγλίαν. Όι γιατί εμίσησά την ή γιατί έχω πρόβλημαν με τον λαόν, αλλά διότι ένωθα ότι η χώρα τούτη εν έσιει τίποτε πκιόν να μου δώκει.

Το πανεπιστήμιον για μέναν εν χώρος παραγωγής γνώσης. Που τα παλιά τα χρόνια όποιος είσιεν ριάλλια τζαι έθελεν να μάθει για κάτιτίς, επένδυεν στην γνώσην, που τα μαθηματικά, την αστρονομία, τη φυσική, τζαι την ιστορία, ως τες γλώσσες, τους πολιτισμούς, τζαι ό,τι άλλον φανταστείς. Εθέλαν να μάθουν οι βασιλιάδες της Ευρώπης για περιοχές που εθέλαν να καταχτήσουν; Επιερώνναν χαρτογράφους, γεωλόγους, αρχαιολόγους, εξερευνητές (οι πρώιμοι αθρωπολόγοι), γλωσσολόγους κτλ, τζαι επαράγαν τους τη γνώσην που εθέλαν. Τες παραπάνω φορές τούτη ήταν γνώση όπως την εθέλαν τζαι όπως τους εβόλευκεν, αλλά τούτη εν άλλη ιστορία. Κλασσικόν παράδειγμαν ο Ναπολέοντας άμαν επήεν να παίξει το κοπέλλιν στην Αίγυπτον τζαι οι στρατιές επιστημόνων που επήρεν μαζίν του.

Η ουσία εν ότι άμαν μια κυβέρνηση παραιτηθεί που τη διαδικασίαν αναζήτησης γνώσης, παραιτείται τζαι που οποιαδήποτε φιλοδοξίαν για εξέλιξην. Τζαι επειδή η ιδεολογική ατζέντα που έσιει η παρούσα κυβέρνηση της Αγγλίαν εν ιφτάννει πέρα που τη μούττην της, η χώρα εν έσιει πολλές προοπτικές για το μέλλον.

Όπως είπεν όμως τζαι ο Μάριος, ο κόσμος πκιόν εξύπνησεν, τζαι τα βάσανα της κυβέρνησης που τες κοινωνικές αναταραχές εν πίσω κόμα. Ο κύκλος της απάθειας τζαι του ωχαδερφισμού που εξεκίνησεν στα μουλωχτά επί Θάτσιερ τζαι ουσιαστικά ερίζωσεν επί Μπλερ πάει να κλείσει. Οι φοιτητές κάμνουν τα λιλλίτσια όπου βρεθούν, τζαι ασχέτως αν συφφωνεί ή αν διαφωνεί κάποιος με τη βία (εγώ προσωπικά διαφωνώ), οι βίαιες διαμαρτυρίες εν το μεγαλλύτερον σημάδιν ότι έναν σύστημαν πλέον εν ιμπορεί να αναπαραχθεί, τζαι η βία εκφράζει την απελπισίαν του κόσμου. Άσχετα με το τι πιστεύκει ο παραπάνω κόσμος, οι Εγγλέζοι έχουν μεγάλην ιστορίαν κοινωνικών αναταραχών, απεργιών τζαι αντίδρασης - αναφέρνω ενδεικτικά το Winter of Discontent τζαι τες φασαρίες του Poll Tax. Τζαι λυπούμαι που φεύκω σε φάσην κοινωνικών ζυμώσεων που εννά σημαδέψουν τούντην χώραν.

Υ.Γ. Τζαι καμαρώννω τζαι τα κοπέλλια μας που ήταν που τους πρώτους.

Υ.Γ.2 Η Κυβέρνηση λαλεί ότι επένδυσεν κάμποσα ριάλλια σε νέα συστήματα ελέγχου τζαι παρακολούθησης διαδηλωτών τα οποία εννα χρησιμοποιήσει εναντίον των φοιτητών. Πόσα εκόψαμεν που την εκπαίδευσην τζαι πού επήασιν είπαμεν;

Y.Γ.3 Δέτε τζαι τι έγραψεν ο παρέας μου ο Claudio με τον οποίον εφάαμεν ώρες τζαι ώρες να συζητούμεν τούντα θέματα πριν κάμποσα χρόνια. Εν μια πολλά ωραία κριτική της δικής μας γενιάς φοιτητών.

UPDATE: Τζαι για να μεν ιξιχαννούμαστιν, έναν νέον μέτρον άμπα τζαι γελάσει μας κανένας pleb τζαι μπει μες τα πανεπιστήμια (μας)

Tuesday, 16 November 2010

Συνάω σκέψεις

Έσιει μέρες που παρακολουθώ τες αντιδράσεις της μπλογκόσφαιρας στες ιστορίες που εγινήκαν εις την Σκάλαν. Προς το παρόν, το μόνον που έχω να πω εν ότι η αθρώπινη ιστορία εν ιστορία μετανάστευσης, μετακίνησης πληθυσμών, τζαι προσμίξεων. Τζαι έσιει λόγον για τούτον. Ό,τι εν ομοιογενές τζαι ομογενοποιημένον νομοτελειακά γινίσκεται βαρετόν, μονότονον, τζαι άνοστον. Τούτον πάει που την γλώσσαν ως την κουλτούραν, που το φαΐν ως την μουσικήν, τζαι που τα γονίδια ως την εξέλιξην. Όσοι θέλουν εθνικά καθαρές κοινωνίες, ας μείνουν μόνοι τους σε έναν νησίν να γαμιούνται μεταξύν τους. Μετά που εκατόν χρόνια ξαναμιλούμεν.Sunday, 7 November 2010

Η αθρώπινη φύση

Ήρτα να δω τον κουμπάρον μου τον Μάριον, την γεναίκαν του, τζαι την κόρην τους πον 2 χρονών τζαι 5 μηνών. Έχω την εντύπωσην ότι ώρες ώρες παρατηρώντας τα μωρά μαθαίνεις κάμποσα για την αθρώπινην φύσην.

Ήταν να πάμεν εις το πάρκον δαμαί δίπλα, εγώ, ο Μάριος τζαι το μωρόν, τζαι ήταν να έρτουν μαζίν μας ο γείτος του Μάριου με την κόρην του πον λλίον πολλά στην ίδιαν ηλικία. Στο πήαιννε τα μωρά ήταν μες το νάζιν τζαι την χαράν. Εβαστούσαν σιερούθκια, εγελούσαν, ετζιυλλιούνταν μες τα φύλλα, επαίζασιν με μιαν μάππαν που εφέραμεν μαζίν μας που έσσω, γεννικά πολύν παναΰριν. Το πάρκον εν πας σ'έναν ύψωμαν, οπότε έπρεπεν να ξεβούμεν τον ανήφορον τζαι ύστερα να κατεβούμεν. Ως τότε ούλλα καλά. Τα μωρά εσυνεχίζαν να παίζουν μεταξύν τους, επήαμεν τζαι στες σούσες. Ακόμα τζαι τα λεχούθκια της γειτονιάς που εκουρουπεθκιάζαν τζαιμαί που ήταν οι σούσες εφύαν διακριτικά μόλις είδασιν τα μωρά. Ο Μάριος εθώρεν τα μωρά να βαστούσιν σιέρκα, να παίζουν, τζαι έφκαλλεν τα φωτογραφίες.

Στην πολλήν την ώραν είπαμεν να στραφούμεν έσσω. Τα μωρά ήταν πιον ποσταμένα που το βούρα βούρα, τζαι στα μέσα της ανηφόρας η κόρη του γείτου πιάννει την μάππαν τζαι ανακοινώνει μας: "Mine!" All hell broke loose. Τούτον ήταν. Η κόρη του Μάριου αντιδρά τζαι λαλεί "No, mine!" Κλάμαν, φωνές, κακόν. Τατσιλλίκκιν του άλλου κόσμου. Ούτε πως πριν μιαν ώραν επαίζασιν μια χαρά, τζαι άμαν οι τζιυρούες ελαλουσαν "share" τα μωρά απλώνναν τα σιερούθκια τους τζαι εμοιράζουνταν μεταξύν τους το παιχνίδιν που είχαν. Τελικά ο γείτος έπιαεν τη μάππαν τζαι έβαλεν την μες την τσένταν του για να μεν έχουμεν τράβαλλα.

Συμπέρασμαν: Άμαν τα μωρά εποσταθήκαν τζαι ιδιοτροπέψαν ανακαλύψαν την έννοια της ιδιοκτησίας, τζαι επήαν περίπατον ούλλες οι ευγένειες τζαι καλωσύνες. Όπως είπεν τζαι ο Μάριος, όσον είχαν κοινόν συφφέρον να παν να παίξουν ήταν ούλλα μέλιν-γάλαν. Μόλις ιδιοτροπέψαν ετραβηχτήκαν στον εαυτόν τους τζαι αρκέψαν να διεκδικούν πράματα για λλόου τους.

O Rousseau είπεν ότι σε κάποιαν πρώιμην φάσην της αθρώπινης ιστορίας, ο πρώτος που εττέλιασεν έναν χωράφιν τζαι είπεν "τούτον εν δικόν μου" εδημιούργησεν την ιδιοκτησίαν. Εξίασεν να πει ότι πρέπει να ιδιοτρόπεψεν πρώτα.

Wednesday, 3 November 2010

Τζείντο σάζιν...

...όποτε το ακούω σηκώννεται η τρίχα μουbtw όποιος έσιει Spotify ή κάποιον άλλον πρόγραμμαν για streaming music ας τους γυρέψει, τα κοπέλλια εν πολλά δυνατά. Όποιος ζιει στην Σουηδίαν, Νορβηγίαν, Φιλλανδίαν, Αγγλίαν, Γαλλίαν, Ισπανίαν, για Ολλανδίαν μπόρει να χρησιμοποιά το Spotify μούχτης. Οπότε αμμέν το ξέρετε, κατεβάστε το. Έσιει πολλύν πράμαν μέσα.

Monday, 25 October 2010

Δώδεκα χρόνια πατσαρίτζια. Αν ήταν κοπελλούθκια, ήταν να πηαίννουν γυμνάσιον.

Ήρτα σε τούντην χώρα σχεδόν είκοσι χρονών κοπελλούδιν. Έσιει που τότες που συνάω πράματα. Είμαι που τούτους που εν πετάσσουν τίποτες. Όπως λαλεί τζαι ο κωμικός Dylan Moran στο 6:40 σε τούντο βίτεο: "a hat box full of precious things. The Curly-Wurly wrap that meant so much, the bundle of letters too painful to look at OR throw away - they have to be kept so they can never be looked at". Τωρά λοιπόν που έκλεισεν ο κύκλος μου πρέπει να πακεττάρω. Έτα ούλλα τζιαμαί τωρά.

Μισώ το πακεττάρισμαν, τζαι έσιει μιαν εφτομάδαν που βάλλω πράματα στες κάσιες για χωρίζω τα για re-use. Λλίον πολλά εμετακόμιζα κάθε χρόνον. Σύναξε σύναξε που συγκατοίκους τζαι φίλους, εγεμώσαμεν πατσαρίτζια. Το πρώτον μου βιβλίον εγόρασα το μόλις επήα πανεπιστήμιον που έναν δευτεροετήν ο οποίος επούλεν τα textbooks της προηγούμενης χρονιάς. Αφελής εγώ λαλώ του "ίνταλως κάμνει το η καρκιά σου να πουλείς τα βιβλία σου;" Τζαι απαντά μου "εν ριάλλια που κάθουνται πας την βιβλιοθήκην." Εν το εφόρεν ο νους μου. Το βιβλίον τζείνον έχω το κόμα.

Ακόμα τζαι τες κάσιες του μετακομίσματος αννοίω τες τζαι φυλάω τες πίσω που βιβλιοθήκες για που κάτω που κρεβάθκια. Έχω κάσιαν που το 2002, που πρέπει να την εγέμωσα τζαι να την εφκιέρωσα πάνω που 10 φορές. Μάσιαλλά της. Οι κάσιες όμως εν το μόνο χρήσιμον, εν έχω να γυρεύκω την ώραν της μετακόμισης.

Όπως λαλεί τζι΄ο Μάριος, το πλάσμαν όπου πάει απλώθει ρίζες. Άπλωσα τζι΄εγώ καμπόσες, μπορεί τζαι παραπάνω απ΄ότι έπρεπεν, αλλά φαίνεσται μου ότι έλειψαν τα θρεπτικά συστατικά της γης για λλόου μου δαμαί. Τζαιρός για μεταφύτεψην.

Έγραψεν τζι'ο Διάσπορος ότι για ν'αρκέψεις κάτι τζινούρκον τζαι δημιουργικόν πρέπει πρώτα να καθαρίσεις τον τόπον που ό,τι εν μες την μέσην. Όσον το σκέφτουμαι παραπάνω συνειδητοποιώ ότι τα πατσαρίτζια εν η αδυναμία του πλασμάτου να μπει σε μιαν νέαν περιπέτειαν ποννα το πάρει σε νέους δρόμους τζαι άγνωστες αισθήσεις. Γι'αυτόν κραθκιέται με νύσια τζαι με δόνκια μες τες αναμνήσεις τζαι τα συναισθήματα που ξέρει. Χάτες, πέταμαν ούλα.

Υ.Γ. 1 Έβαλα τα πράματα μου για πούλησην. Πολλοί που τούτους που ήρτασιν τζαι επιάσαν πράματα εν καλά πλάσματα ποννά τους κάμουν καλήν χρήσην. Εχάρηκα το που εν επήαν του πεταμάτου, τζαι πως η ζωή τους εννα συνεχιστεί αλλού. Τζαι το ποδηλατίν μου που τ'αγαπώ πολλά, έδωκα το σε πλάσμαν ποννα το προσέχει.

ΥΓ. 2 Τα φκιόρα άμαν έννεν καλά τζαι πνίουνται διότι θέλουν μεταφύτεψην τζαι νέον χώμαν να τα θρέψει, αθθίζουσιν. Ειδικά ο βασιλικός τζι'η ρόκκα. Εν το ένστικτον της αυτοσυντήρησης. Επειδή ξέρουν ότι εννα μαράνουν, μάχουνται να αναπαραχθούν, τζαι κάμνουν κάτι ωραία λουλλουδούθκια πέρκιμον ελκύσουν καμιάν μέλισσαν. Τα λουλλουδούθκια εν ωραία, αλλά καταλυούν ούλλην την ενέργειαν του φκιόρου. Οπότε πρέπει να τα κόψεις.

Sunday, 17 October 2010

Ένας συνειρμός

Σήμερα το πρωίν εξύπνησα τζαι άκουα έναν τραούδιν με ενέργειαν τζαι κκέφιν, που τζείνα που κάμνουν την καρκιάν σου να αννοίει φύλλον φύλλον, τζαι επέρασεν που τον νουν μου (πόθεν εις τα πόθεν εν ιξέρω) "ίντα ωραία που θα ήταν να εχορεύκαμεν μες τους δρόμους σε τούντο τραούδιν άμαν λυθεί το κυπριακόν", τζαι πας τούντην εικόναν μες το νουν μου εγεμώσαν τα μμάθκια μου.

Sunday, 10 October 2010

Πιττίν

Μετά που έξι χρόνια (τζαι δέκα μέρες), πέντε σπίθκια, τέσσερα νησιά, πέντε πόλεις, 303 σελίδες, τζαι 98.335 λέξεις, εποσπάστηκα. Έκλεισεν ένας μεγάλος κύκλος. Ποσσιέπασε να δούμεν ίντα μπό'σιει πάρατζει...


Y.Γ. Όποιος θέλει να κάμει το δικόν του word cloud, ας πάει δαμαί.

Saturday, 2 October 2010

Λαλείς;

Ο Άσερας εστέρεψεν που έμπνευση στην μπλογκόσφαιραν, τζι΄επήεν να την γυρέψει στη φύσην. Ούλλους εμάς που ονειρευκούμαστιν μιαν άλλην Κύπρον, έκαψεν μας τζι'εκαούρτισεν μας το κρύον-βράστη. Μιαν πάμεν για λύσην, μιαν εν παμεν. Εγώ πάλαι νομίζω πως ότι εσυνάχτην μια γενιά τραντάρηδων που μπορεί να κάμει θαύματα, τζαι μαζίν με το soulsearching της επετείου των 50 χρόνων έχουν πολλές ελπίδες να μας δώκουν.

Πρώτα τζαι κύρια, έσιει που τον τζαιρόν που εξεκίνησεν το μπλόγκινγκ που εσυνάχτην έναν critical mass προοδευτικών πλασμάτων που έχουν μιαν πραγματιστικήν αντίληψην του κόσμου. Πλάσματα που έχουν μιαν πηγαίαν τζαι γνήσιαν περιέργειαν, που έχουν τες αισθήσεις τους σε διέγερσην σε ό,τι έσιει τούτος ο κόσμος να τους δώκει. Πλάσματα που εν έχουν πρόβλημαν να κριτικάρουν τα κόμματα τους, τζαι που εξεπεράσαν τα κολλήματα που εκορυφωθήκαν την δεκαετίαν του '80. Ή αν δεν έχουν κόμματα, εν λαλούν "εγώ εν ασχολούμαι με τα πολιτικά" τζαι ύστερα ψηφίζουν την κυβέρνησην.

Πόσοι που τούτους που ήταν ενήλικες την δεκαετίαν του '70 ή του ΄80 εμπορούσαν να φανταστούν αθρώπους να γράφουν στα κυπριακά; Θωρούν τους σημερινούς τριαντάρηδες να γράφουν σαν μιλούν, τζαι φαίνεται τους περίεργον για χαριτωμένον. Όμως είμαστιν η γενιά που επήεν λύκειον τον τζαιρόν της ελληνοχριστιανικής παιδείας του Ουράνιου τζαι της Κλαίρης, άμαν έμπαινεν η μια μασιαιρκά μετά την άλλην στην Κυπριακήν διάλεκτον. Τότες που η λαλιά του κόσμου έπρεπεν να ευθυγραμμιστεί με το τι εθεωρούσαν τούτοι ότι ήταν το εθνικά σωστόν, που έπρεπεν να ομογενοποιηθούν οι διαφορές τζαι να ακρωτηριαστεί ό,τι έρεμπεν έξω που το εθνικόν καλούπιν. Έχω τζι'άλλα να γράψω πας τούτον, αλλά έννεν της ώρας. Η ουσία εν ότι όι μόνον εν τους επέρασεν, αλλά τζαι το ότι εν τους επέρασεν ήταν που μιαν πηγαίαν τζαι αληθινήν αντίδρασην. Οι ανατροπές εν προκηρύσσουνται, γινίσκουνται που μόνες τους.

Τούτη η ομάδα αθρώπων που ήβραν κανάλιν επικοινωνίας τζαι έκφρασης μέσα που τα μπλογκς, πριν δέκα-είκοσι χρόνια είχαν την ταπέλλαν του περιθωρικού τζαι του γραφικού. Ήταν οι πελλοί του χωρκού. Πολλοί που τούτους εφύαν που την Κύπρον απογοητευμένοι, τζαι τωρά εσυνδεθήκαν μεταξύν τους. Σήμερα, ο ένας μετά τον άλλον ξαφνιάζεται με το πόσος κόσμος σκέφτεται με τον ίδιον ή παρόμοιον τρόπον. Τούτη τζι'αννέν ελπίδα!

Τζαι τούτα ούλλα εν περιορίζουνται στο μπλογκιγκ. Θωρείς το να αντικατοπρίζεται τζι'αλλού. Μπορεί ναν λλίοι, αλλά θωρείς τους. Μιαν νέαν γενιάν αθρώπων, καλλιτεχνών, επαγγελματιών που κάμνουν τζείνον που αγαπούν. Τζι'αν έτυχεν τούτον που κάμνουν να μεν τους αρέσκει για να μεν βολεύκουνται με μιαν θέσην στην κυβέρνησην, πιάννουν την τύχην τους στα σιέρκα τους, γυρεύκουνται συνέχεια, παραιτούνται που τες δουλειές τους, τζαι ψάχνουν νάβρουν τζείνον π'αγαπούν.

Πάμεν εις τα πολιτικά. Γιορτάζουμεν τα 50 χρόνια σαν Κυπριακή Δημοκρατία, όι σαν Ελληνική Δημοκρατία της Νότιας Κύπρου. Εφανταστήκετε να είχαμεν τον Τάσσον για άλλην κυβέρνησην; Η ρητορική πού'ταν να ακούμεν θα ήταν για την μετάλλαξην του στόχου της ένωσης στον στόχον της ανεξαρτησίας, τζαι πουκάτω πουκάτω να κρυφοσιέρουνται που έγινεν η "Τουρκοανταρσία" τζι'αφήκαν τους το κράτος να το πετσοκόψουν στα μέτρα τους. Πέτε ό,τι θέλετε για τον Χριστόφκιαν. Εκούρασεν με τζαι μέναν το κρυον-βράστη για τες συνομιλίες. Όμως, η ομιλία του στον ΟΗΕ, το διάγγελμαν του για την ανεξαρτησίαν, τζαι η ομιλία του εψές για μέναν ήταν που τες πιο ειλικρινείς δηλώσεις με διάθεσην για λύσην που τον τζαιρόν του Βασιλείου.

Έγραψα πολλά. Εννα τελειώσω λαλώντας ότι έχω την αίσθησην ότι κάτι εννα γίνει. Νιώθω ότι είμαστεν σε έναν σταυροδρόμιν προοδευτισμού τζαι θετικής ενέργειας νέων αθρώπων, όπως στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του '90, μετά την μιζέρκαν τζαι την μουργοσύνην του Σπύρου, τζαι πριν την μαυρίλλαν που επέτρεψεν ο Κληρίδης να ππέσει πουπανωθκιόν μας, παρά το ότι έξερεν ότι τούτα ούλλα εν πελλάρες. Εν ιμπορώ να πω αν η κοινωνία μας εν έτοιμη να δεχτεί τόσον προοδευτισμόν. Όμως το ότι έννεν μόνοι τους οι αντιδραστικοί να λάσσουν, το ότι έσιει αθρώπους σαν το Συλικιώτην τζαι την Μαύρου να τραβούν κουπίν, τζαι το ότι εμείς ούλλοι εν είμαστεν πιον οι περίεργοι, διά μου ελπίδαν τζαι ενέργειαν. Πού ξέρεις, μπορεί να μας ιφκεί.

Thursday, 30 September 2010

"Zero problems, maximum trade"

Για όσους εκουραστήκαν με τες αναλύσεις στρατηγικής σε σχέσην με την Τουρκίαν, τους μακροχρόνιους της στόχους, τζαι την Αλεξανδρέτταν. Ο κόσμος προχωρά.Που το μπλόγκ Istanbul Calling.

Sunday, 26 September 2010

Η Οργάνωση

Έσιει περίπου έναν χρόνο που εξεκίνησεν μια συζήτηση για το τι εγίνετουν στην Κύπρον την δεκαετίαν του '60 τζαι του '70. Όι πως πιο παλιά έν εγίνουνταν συζητήσεις, αλλά φαίνεσται μου ότι τζείνοι πούταν μες το παρακράτος τότες (ίντα παρακράτος δηλαδή, ήταν τρία τζαι τέσσερα) μάχουνται να δικαιωθούν. Εν τους κανεί που έσιει είκοσι χρόνια που πιάννουν υψηλόβαθμες θέσεις μες το κράτος που οι ίδιοι εμάχουνταν να διαλύσουν για να κάμουν την ένωσην. Που την άλλην πάλαι, πολλά πιθανόν ναν επειδή ο κόσμος άρκεψεν να ρωτά ίντα μπου εγίνετουν τότες, αφού αρκέψαν πιον να ξιθάφκουνται για να φκαίννουν που τα πηγάθκια οι σκελετοί των πλασμάτων που εφάαν τούτοι ούλλοι στο όνομαν του έθνους. Μπορεί να νιώθουν ότι απειλούνται.

Πέρσι έσιεν μιαν εκπομπήν η Χαραλαμπίδου τζαι εμίλαν ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου. Η κουβέντα έππεσεν στο σχέδιον Ακρίτας. Με έναν υφούδιν ότι τάχα εκνευρίστην, είπεν μας με μιαν φυσικότηταν ότι ο ίδιος ήταν επιτελάρχης της οργάνωσης, τζαι ούλλα όσα ακούουνται ότι το σχέδιον ακρίτας ήταν σχέδιον εθνοκάθαρσης εν πελλάρες. Απλά ήταν να σφάξουν ούλλους τους Τουρκοκύπριους μες σε τρεις νύχτες επειδή οι ίδιοι οι Τουρκοκύπριοι εξοπλίζουνταν, διότι εμείς ήταν να κάμουμεν την ένωσην. Στην πραγματικότηταν, λαλεί, ο σκοπός της οργάνωσης ήταν να προστατέψει τους ελληνοκύπριους. Τωρά ίνταλως το 1/5 του πληθυσμού εν απειλή για τα 4/5, ο θεός τζι'ἠ ψυσιή τους. Βέβαια, είπεν μας μετά ότι η πραγματική απειλή ήταν η Τουρκία, η οποία εν έθελεν να γινεί η ένωση. Μάλιστα. Οπότε η λύση του προβλήματος ήταν να σφάξουμεν ούλλους τους Τουρκοκύπριους διότι ήταν ο λόγος που εν εμπορούσαμεν να κάμουμεν την ένωσην.

Την περασμένην εφτομάδαν πάλαι ήταν ο Κόσιης στην εκπομπήν του Γεννάρη, τζαι ελάλεν μας τζαι τζείνος με μιαν φυσικότηταν ότι ήταν επιτελάρχης της οργάνωσης. Ο ένας πρώην υπουργός οικονομικών τζαι εσωτερικών, τζαι διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Ο άλλος υπουργός Δικαιοσύνης τζαι Δημόσιας Τάξης. Μάσιαλλα κύριοι.

Έχουμεν τζαι λέμεν: θκυό πλάσματα λαλούν δημόσια ότι ήταν μέλη μιας ένοπλης οργάνωσης, της οποίας στόχος ήταν η ανατροπή της συνταγματικής τάξης με σκοπόν την ένωσην. Σε μιαν περίοδον που όποιος έθελεν εγύριζεν με τα μπρεν τζαι τα καλασνίκοφ. Όταν η ζωή του πλασμάτου εν άξιζεν τίποτε, τζιαι ένιωθαν κάποιοι ότι είχαν το ηθικόν δικαίωμαν να σκοτώνουν κόσμον διότι ήταν εμπόδιον στο μεγαλείον του έθνους. Είτε τούντο έθνος ήταν το ελληνικόν, είτε το τούρτζικον.

Τωρά ξαφνικά αθθυμηθήκαν τούτοι ούλλοι την Κυπριακήν Δημοκρατίαν τζιαι υπερασπίζουνται την. Μετά που εκαταφέραν να την κάμουν ντε φάκτο ελληνικόν κράτος βέβαια. Τωρά κάμει τους. Τότες έν τους έκαμνεν. Γενικόν εισαγγελέαν έν έχουμεν να κάμει έρευναν για τούτους που εθέλαν να ανατρέψουν την συνταγματικήν τάξην;

Εν μιλώ μόνον για τους πραξικοπηματίες τζαι τους ΕΟΚΑΒηταζήες. Τζείνοι εκάμαν ίντα μποκάμαν, αλλά η αλήθκεια ένει ότι εγινήκαν (τζαι) τα εξιλαστήρια θύματα. Πίσω τους εχωστήκαν έναν κάρον άλλοι. Διότι "ομάδες" που εκυκλοφορούσαν με τα όπλα τζαι εκαθαρίζαν κόσμον είσιεν τζαι ο Λυσσαρίδης, τζαι ο Γιωρκάτζης, τζαι ο Σαμψών. Τζαι πας τούντην κουβένταν, σύμφωνα με έγγραφον του Υπουργείου Εξωτερικών της Αγγλίας το '63, που τούτες ούλλες τες ομάδες, η μόνη η οποία ήταν η πλεόν πιθανή να παραμείνει πιστή στο Μακάριο ήταν του Σαμψών...

Να σας πω την αλήθκεια εγώ δικαστήρια εν θέλω. Τα δικαστήρια πας τούντα θέματα εν παραπάνω για τη δικαίωση μιας πολιτικής θέσης τζαι την καταδίκην μιας άλλης. Εν έχω πρόβλημαν να καταλάβω ότι οι συνθήκες της εποχής ήταν πολλά διαφορετικές που τες σημερινές, ότι έννοια του κράτους εν υπήρχεν, τζαι ότι ο κάθε κεντηκελένης είσιεν όπλον τζαι έκαμνεν της κκελλές του. Εγώ τζείνον που θέλω είναι τούτοι ούλλοι να μιλήσουν ανοιχτά για το τι εκάμαν τζαι τι εν εκάμαν, έστω τζαι με νομικήν αμνηστείαν. Πέρκιν μον καταλάβουμεν ούλλοι μας πως εσκοτώθηκεν τόσος κόσμος άδικα. Τζαι ακόμα παραπάνω, οικογένειες τζαι αθρώποι των οποίων οι ζωές εκταστραφήκαν διότι έναν πλάσμαν που αγαπούσαν εθεωρήθηκεν που κάποιους ότι έπρεπεν να σκοτωθεί γιατί ήταν ήταν εμπόδιον στην ένωσην ή το ταξίμ. Ειδάλλως πηγάθκια έσιει πολλά, τζαι σκελετοί καμπόσοι ποννα μας ιστοισιώννουν για πολλές γενιές.

Friday, 24 September 2010

Το 2004, τζαι το 2004, τζαι το 2004...

Εθώρουν εψές την εκπομπήν του Καρεκλά. Ο οποίος είπεν μας ότι η ΔΔΟ εν κακή λύση, αλλά πρέπει να την δεχτούμεν. Τουλάχιστον αν θα πάεις όπου φυσά ο άνεμος κατάλαβε τι λαλείς. Αλλά πάλαι, είπαμεν τόσες φορές ότι εν οδυνηρή η λύση, που το εμπεδώσαμεν.

Anyway. Ήταν ο Αγγελίδης, ο Λουκαΐδης, ο Μαρκίδης, ο Παπαπέτρου, τζι'ο Ρολάνδης. Οι 2 πρώτοι επρήξαν μας για το 2004 τζαι την ετυμηγορίαν του λαού. Ε ΟΚ ρε κοπέλια, αφού είσαστιν τόσον σίγουροι για την ετυμηγορίαν του λαού τζαι το 76% το οποίον εκφράζετε, ίντα λαώννεστε να μεν γίνει άλλον δημοψήφισμαν;

Είπαν μας επίσης ότι για ούλλα φταίει ο Τουρκία πον αδιάλλακτη, τζαι ότι εν πρέπει να συνομιλούμεν. Εντάξει. Αφού εν θέλουμεν να το λύσουμεν, ας μετονομαστούμεν σε Ελληνική Δημοκρατίαν της Νότιας Κύπρου να τελειώννουμεν.

Sunday, 19 September 2010

Δικηγόροι (εφάαν τους γιατρούς λάχανον)

Αντιγράφω που τον Πολίτην:

Ευρωπαϊκό Ρεκόρ αριθμού δικηγόρων στην Κύπρο!

Μεγάλη πανευρωπαϊκή μελέτη φέρνει πρώτη την Κύπρο στην αναλογία δικηγόρων, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση. Συγκεκριμένα στην Κύπρο αναλογούν τριακόσιοι δεκαεννέα δικηγόροι ανά εκατόν χιλίαδες κατοίκους έναν τριακοσίων επτά στην Ελλάδα. Υψηλές αναλογίες παρουσιάζουν επίσης η Ιταλία (259), η Ισπανία (259) και η Ιρλανδία (229). Η μελέτη, ωστόσο, σημειώνει ότι "δεν υπάρχουν προφανείς συνδέσεις μεταξύ των δικηγόρων και του ποσού των αμοιβών". [τα ιττάλικς δικά μου]

Thursday, 16 September 2010

Μα δε ίνταμπου κάμνει η φύση!

Εν ιξέρω αν το σύστημαν τούτον υπάρχει τζι'αλλού, αλλά δαμαί στην Αγγλίαν υπάρχουν τα organic boxes. Κάθε εφτομάδαν φέρνουν σου μιαν κασιούδαν με βιολογικά φρούτα τζαι λαχανικά. Έννεν πάρα πολλά ακριβά, τζαι σίουρα συφφέρει αν δεν συκώννει η πούγκα σου να γοράζεις βιολογικά που το σούπερμαρκετ. Εγώ διώ 12 λίρες την εφτομάδαν, τζαι κανούν με μια χαρά. Που το σούπερμαρκετ μπορεί να εδιούσα τζαι παραπάνω. Αν είσαι ιδιότροπος πας τα φαγία σου μπορεί να μεν βολεύκει διότι εν ιξέρεις πάντα ίντα μποννα σου φέρουν, αλλά εγώ τρώω τα ούλλα. Αν έσιει τζαι πράματα πον τα τρώεις, λαλείς τους να μεν τα φέρνουν. Το καλλύτερον εν ότι μαθαίνεις να μαειρεύκεις με πράματα τα οποία μπορεί να μεν εσκέφτεσουν να γοράσεις.

Μέσα μέσα έσιεις τζαι κάποιες εκπλήξεις. Την περασμένην εφτομάδαν εφέραν μου έναν λιλά κουνουππίδιν. Τούντην εφτομάδαν εφέραν μου έναν πορτοκαλλίν. Είδα τα τζαι επαλάβωσα. Μα δε ίντα μου κάμνει η φύση τζαι εμείς εν έχουμεν ιδεάν!


Το καλλύτερον εν ότι το πορτοκαλλίν έσιει 25 φορές παραπάνω βιταμίνην Α που το άσπρον κουνουππίδιν, τζαι το λιλά εν γεμάτον αντιοξειδωτικά. Ξέρω το, με μιαν φορά ποννα τα φάω εν θα με σώσουν αλλά αφήστε με το χαρώ!

Sunday, 12 September 2010

ΕΙΜΑΣΤΕΝ ΟΥΛΛΟΙ ΕΥΡΩΚΟΚΟΙ

Το Συλλουρούδιν είπεν ότι έκαμεν δημοσκόπησην τζαι έξι στους δέκα συφφωνούν με τες θέσεις του ΕΥΡΩΚΟ, ενώ μόνον ο ένας στους δέκα ψηφίζει τους. Είμαι περίεργος να δω το ερωτηματολόγιον. Υποψιάζουμαι ότι άμαν η διατύπωση των θέσεων σου στο ερωτηματολόγιον εν όπως τον τάφον του Άη Νεοφύτου, οι έξι στους δέκα εν τζαι λλίοι. Άτζαπης σου, λαλείς ναν επειδή παουρίζει συνέχεια το Συλλουρούδιν που το 60% εν κρυπτο-ΕΥΡΩΚΟΚΟΙ τζαι θέλουν να τους ιψηφίσουν αλλά εν ιμπορούν;

Thursday, 9 September 2010

Μολοχία

Το 2004 επέρασα το στην Κωνσταντινούπολη. Επήαμεν ταξίδιν 4-5 μέρες μαζί με το Δημήτρη, τζαι ελαλούσαμεν για πλάκα "Ρε, εν μεινίσκουμεν να μάθουμεν τη γλώσσαν;" Τελικά εβρέθην τρόπος τζι'εμείναμεν. Μετά που κάμποσον τζαιρόν εγνωρίσαμεν κάτι παιθκιά Τουρκοκύπριους που εμεινίσκαν τζιαμαί. Ένας που τούτους, ο Βασίφ, εκάλεσεν μας έσσω του φαΐν. Λαλεί μας "εννά σας κάμω το πιο κυπριακόν φαΐν που υπάρχει".

Είσιεν μεγάλην αγάπην για την Κύπρον ο Βασίφ. Εμουρμούραν ότι οι τομάτες της Τουρκίας εν άγευστες, τζαι έφερνεν που την Κύπρον χαλλούμια με τες φίζες. Άμαν έπιννεν αϊράνιν (που το έχουν πολλά στην Τουρκίαν) εζήταν πάντα να του φέρουν θκυόσμην να βάλει μέσα τζαι ελάλεν "Τούτοι οι Τούρτζιοι εν ιξέρουν να πιούν αϊράνιν". Ήταν τόσον Κυπραίος που οδήγαν Μερσεντές πετρέλαιον του '90 - σπάνια τα θωρείς στην Πόλην.

Άμαν μας είπεν ότι εννα κάμει το πιο κυπριακόν φαΐν που υπάρχει, επήαμεν τζι'εμείς κουρτισμένοι ότι εννα φάμεν κολοκάσιν. Το οποίον σημειωτέον στην Τουρκίαν ονομάζεται Kıbrıs patatesi. Άμαν επήαμεν έσσω του, είπεν μας με καμάριν ότι εννα μας κάμει μολοχίαν. Η αντίδραση μας ήταν: "΄Ιντα πράμαν;" "Μολοχία" λαλεί, "το πιο Κυπριακόν φαΐν που υπάρχει." Εμείς επαραξενευτήκαμεν. Εγώ εκατάλαβα ότι εννα φάμεν μολόσιες βραστές, που μου αρέσκουν πολλά, τζαι εδιερωτούμουν που ήβρεν τες μολόσιες μες το καλοτζιαίριν. Τελικά ήταν έναν χόρτον αποξηραμμένον, μαειρεμμένον γιαχνίν με το κρέας. Με ρύζιν τζαι κάμποσον γιαούρτιν δίπλα βέβαια διότι εν γίνεται γιαχνίν χωρίς γιαούρτιν.

Ήταν ωραίον, αλλά εν ιμπορώ να πω ότι με εθθουσίασεν. Φαντάζουμαι το πρόσωπον μου ελάλεν "μα εν για τούτον που έκαμες τόσον παναΰριν;" Όσον νάναι, εμείς εν εμπορούσαμεν να εθθουσιαστούμεν για την μολοχία όπως τζείνος, διότι εν εμεγαλώσαμεν μαζίν της. Επερίπαιζεν μας ότι είμαστεν κοπελλούθκια της πόλης. Μπορεί να είσιεν δίκαιον. Η αστικοποίηση στον νότον επήρεν τα ούλλα τζαι εσύκωσεν τα, ενώ ποτζεί πολλύς κόσμος ζιεί στα χωρκά κόμα. Ο Δημήτρης είπεν ότι η γιαγιά του που εν που τον Άγιον Θεόδωρον της Σκάλας έκαμνεν μολοχίαν παλία. Σαν την έτρωα τζι'εγώ τη μολοχίαν μου ήρτεν που τα βάθη της μνήμης μου η γεύση, που την έκαμεν μιαν φοράν η γιαγιά μου. Πολλά πιο μετά έμαθα ότι κάμνουν την στην Ιορδανίαν πολλά.

Άμαν εστράφηκα Κύπρον ερώτησα ποτζεί ποδά να μάθω για τη μολοχίαν. Ούλλοι είπαν ότι εκάμνεν την ο κόσμος παλιά, αλλά όι πιον. Για τους Τουρκοκύπριους, εν έναν φαΐν για το οποίο νιώθουν περήφανοι, ότι εν άσιλα Κυπριακόν. Έσιει που τζείνην την νύχτα που έφυα που σπίτιν του Βασίφ που με βασανιά τούτη η σκέψη. Άλλα έσιει ο ένας μες τον νουν του, τζαι άλλα ο άλλος.

Sunday, 5 September 2010

Ο αγαπημένος μου stand-up comedian

ούλλον το σόου παέι μιαν ώραν τζαι κάτι τζαι μπορείτε να το βρείτε σε playlist δαμαί.

Friday, 3 September 2010

Διδακτορικόν

Για όσους εκάμαν, κάμνουν, ή θα κάμουν διδακτορικόν (Έπιασα το που δαμαί): 


Ever wondered what getting a doctorate really means? Matt Might, professor of Computer Science at the University of Utah, explains it perfectly in this graphic presentation that starts with a simple circle.—JD

Every fall, I explain to a fresh batch of Ph.D. students what a Ph.D. is.

It's hard to describe it in words.

So, I use pictures.

Read below for the illustrated guide to a Ph.D.

Imagine a circle that contains all of human knowledge:By the time you finish elementary school, you know a little:By the time you finish high school, you know a bit more:With a bachelor's degree, you gain a specialty:A master's degree deepens that specialty:Reading research papers takes you to the edge of human knowledge:Once you're at the boundary, you focus:And, that dent you've made is called a Ph.D.:Of course, the world looks different to you now:


So, don't forget the bigger picture:Keep pushing.
Matt Might is a professor of Computer Science at the University of Utah. He finished his dent at Georgia Tech in 2007, and now enjoys advising his own Ph.D. students on how to make theirs. He tweets from @mattmight and blogs atblog.might.net.

The author of this post can be contacted at tips@gizmodo.com

Wednesday, 1 September 2010

Τραούδιν του 1938Που το βιβλίον του Κώστα Γιαγκουλλή, Λαϊκές Πηγές της Κυπριακής Ιστορίας, Τόμος Β'. Λευκωσία, 1980, σ.41

Friday, 27 August 2010

Human Resources

Έσιει 10 χρόνια που είμαι μες τα πανεπιστήμια στην Αγγλία. Πρώτο πτυχίο, μάστερ, τζαι διδακτορικόν. Τα τρία χρόνια που τούτα διδάσκω, τζιαι έζησα τα προβλήματα της ανώτατης εκπαίδευσης στην Αγγλίαν που πρώτο σιέριν. Μες τούντα δέκα χρόνια εκαταφέραν να κάμουν το σύστημαν κούλλου μάκκα. Έκοψεν τα λεφτά η κυβέρνηση, τζαι είπεν των πανεπιστημίων ότι πρέπει να γίνουν κερδοφόροι οργανισμοί. Το ότι εν έσιει λεφτά μπόρω να το καταλάβω, αν τζιαι για τούτον έχω κάμποσα να πω. Το να κόφκουν ριάλλια που την διδασκαλίαν, να μειώνουν τες θέσεις των καθηγητών άμαν οι φοιτητές εδιπλασιαστήκαν, τζαι να πετάσσουν ριάλλια σε διοικητικούς υπαλλήλους άμαν το διδακτικόν προσωπικόν πιάννει ψίχουλλα εν το καταλάβω. Εκαταντήσαμεν να μας εξηγούν ίνταλως πρέπει να λειτουργούν τα πανεπιστήμια κατι κοπελλούθκια που ετελείωσαν management school, τζαι κόφκουν τζαι ράφκουν στο human resources. Πέρσι ανάδοξεν τους ότι οι ώρες γραφείου δεν συμπεριλαμβάνουνται στο μισθό του προσωρινού προσωπικού, οπότε αν ένας φοιτητής έθελεν να μας δει εξω που την τάξην έπρεπεν εμείς να του πούμεν ότι εν γίνεται. Μάσιαλλα πανεπιστήμιον.

Ανοίξασιν κατί θέσεις στο τμήμα μου φέτος, για να αναπληρώσουν τρεις καθηγητές που εννα λείπουν με ερευνητικήν άδεια. Έκαμα αίτησην, τζαι επιάσαν με. Ο μισθός ήταν 2,800 λίρες το χρόνο. Μιλώ σοβαρά. Όι ότι εν πολλά διαφορετικά αλλού, αλλά όι τόσον χάλια. Έτσι όπως εγίναν τα πράματα δακάτω, για να μπορέσεις να επιβιώσεις τα πρώτα χρόνια μετά το διδακτορικόν, είτε πρέπει να σιέζεις λίρες, είτε να κάμνεις 2-3 τέθκοιες δουλειές, ελπίζοντας ότι εννα σου διούν πέντε ψίχουλλα παραπάνω. Έλπιζα ότι τούτον θα εμπορούσα να κάμω, δηλαδή να έβρω τζαι κάτι άλλον για να περνώ. Επειδή εν ήβρα, αναγκάστηκα να απορρίψω τη θέση τζαι να ψάξω την τύχην μου αλλού γιατί εν έχω πολλά πράματα να προσβλέπω επαγγελματικά που τούντην χώραν. Μετά που έναν μήναν που τους ειδοπόιησα ότι εν θα πιάσω τη θέση, έπιασα τούντο email που το Human Resources:

We are disappointed that you have decided to withdraw from our recruitment process.We would like to take this opportunity to thank you for your interest and to wish you every success in the future.

Dear Human Resources,
I am also very disappointed that I have decided to withdraw from your recruitment process, on account of the pittance you have offered me. I would like to take this opportunity to wish you every success in finding competent staff in the future. In the meantime, I am jumping off the boat. In case you haven't noticed, it's sinking.

Tuesday, 24 August 2010

Αγκρίστην το Ισραήλ με την Τουρκίαν (ή το αντίστροφον), τζαι το αφφάλιν της γης επωφελήθην

Αντιγράφω που τον Πολίτην:
"Ο Πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ τόνισε ότι το εβραϊκό λόμπυ είναι «παντοδύναμο» στις ΗΠΑ κι ότι η πλειονότητα των βουλευτών και γερουσιαστών είναι εβραϊκής καταγωγής.

Από τους 435 βουλευτές, ένα ποσοστό 10% είναι εβραϊκής καταγωγής ενώ σημαντικό ποσοστό εβραϊκής καταγωγής έχουν και οι 100 γερουσιαστές στο Κογκρέσο."

Τωρά ποιός εν ο πελλός, τούτος που τα λαλεί, όξα τούτος που τ'ακούει;

Thursday, 19 August 2010

Αππηδώ τζι'εγώ στο band wagon

Είπα τζι’εγώ αρκέψω το μπλογκ μου. Έν θα σας κουράσω με το γιατί τζαι πως. Ξεκινώ με έναν σίκουελ σε έναν κειμενούιν που έβαλα σε έναν άλλον μπλογκ, πριν να αρκέψω το δικόν μου. Με ένα θέκκιου στο Νικόλα που μου το εφιλοξένησεν. Το κείμενον ήταν για τες δηλώσεις Θεμιστοκλέους περί ομοφυλόφυλων, παιδεραστών, κτηνοβατών, κτλ. Αθθυμούμαι τότε ότι εσκέφτηκα ότι αν μη τι άλλον ο τύπος έσιει μιαν πρωτοτυπίαν εις τους συνειρμούς του. Ώσπου τζαι ήβρα ότι ούτε τούτον εν το έσιει, διότι οι πιο κάτω δηλώσεις εν που τον Οκτώβρην του 2009.